อาเซี่ยนศึกษา : ประวัติความเป็นมาประเทศฟิลิปปินส์
ผู้แต่ง : ประพล นิลใหญ่
สำนักพิมพ์ : สื่อไทย
ครั้งที่พิมพ์ :   จำนวนหนังสือ :10 เล่ม
เลขเรียกหนังสือ : 900 915.99 ป-อ

:: รายละเอียดหนังสือ
:: ทะเบียนหนังสือ
ลำดับ เลขทะเบียน: สถานที่เก็บ: สถานะ เลือกจอง จองถึงวันที่ กำหนดส่ง
10049043ชั้นหนังสือว่างจอง 
20049044ชั้นหนังสือว่างจอง 
30049045ชั้นหนังสือว่างจอง 
40049046ชั้นหนังสือว่างจอง 
50049047ชั้นหนังสือว่างจอง 
60049048ชั้นหนังสือว่างจอง 
70049049ชั้นหนังสือว่างจอง 
80049050ชั้นหนังสือว่างจอง 
90049051ชั้นหนังสือว่างจอง 
100049052ชั้นหนังสือว่างจอง 
:: หัวเรื่อง
ลำดับ หัวเรื่อง:
ยังไม่มีหัวเรื่อง
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library