อาเซี่ยนศึกษา : ความรู้พื้นฐานประเทศฟิลิปปินส์
ผู้แต่ง : ประพล นิลใหญ่
สำนักพิมพ์ : สื่อไทย
ครั้งที่พิมพ์ :   จำนวนหนังสือ :10 เล่ม
เลขเรียกหนังสือ : 900 915.99 ป-อ

:: รายละเอียดหนังสือ
:: ทะเบียนหนังสือ
ลำดับ เลขทะเบียน: สถานที่เก็บ: สถานะ เลือกจอง จองถึงวันที่ กำหนดส่ง
10049033ชั้นหนังสือว่างจอง 
20049034ชั้นหนังสือว่างจอง 
30049035ชั้นหนังสือว่างจอง 
40049036ชั้นหนังสือว่างจอง 
50049037ชั้นหนังสือว่างจอง 
60049038ชั้นหนังสือว่างจอง 
70049039ชั้นหนังสือว่างจอง 
80049040ชั้นหนังสือว่างจอง 
90049041ชั้นหนังสือว่างจอง 
100049042ชั้นหนังสือว่างจอง 
:: หัวเรื่อง
ลำดับ หัวเรื่อง:
ยังไม่มีหัวเรื่อง
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library