อาเซี่ยนศึกษา : ความรู้พื้นฐานประเทศสิงคโปร์
ผู้แต่ง : ประพล นิลใหญ่
สำนักพิมพ์ : สื่อไทย
ครั้งที่พิมพ์ :   จำนวนหนังสือ :10 เล่ม
เลขเรียกหนังสือ : 900 915.957 ป-อ

:: รายละเอียดหนังสือ
:: ทะเบียนหนังสือ
ลำดับ เลขทะเบียน: สถานที่เก็บ: สถานะ เลือกจอง จองถึงวันที่ กำหนดส่ง
10049083ชั้นหนังสือว่างจอง 
20049084ชั้นหนังสือว่างจอง 
30049085ชั้นหนังสือว่างจอง 
40049086ชั้นหนังสือว่างจอง 
50049087ชั้นหนังสือว่างจอง 
60049088ชั้นหนังสือว่างจอง 
70049089ชั้นหนังสือว่างจอง 
80049090ชั้นหนังสือว่างจอง 
90049091ชั้นหนังสือว่างจอง 
100049092ชั้นหนังสือว่างจอง 
:: หัวเรื่อง
ลำดับ หัวเรื่อง:
ยังไม่มีหัวเรื่อง
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library