อาเซี่ยนศึกษา : ความรู้พื้นฐานประเทศเวียดนาม
ผู้แต่ง : ประพล นิลใหญ่
สำนักพิมพ์ : สื่อไทย
ครั้งที่พิมพ์ :   จำนวนหนังสือ :10 เล่ม
เลขเรียกหนังสือ : 900 915.97 ป-อ

:: รายละเอียดหนังสือ
:: ทะเบียนหนังสือ
ลำดับ เลขทะเบียน: สถานที่เก็บ: สถานะ เลือกจอง จองถึงวันที่ กำหนดส่ง
10049133ชั้นหนังสือว่างจอง 
20049134ชั้นหนังสือว่างจอง 
30049135ชั้นหนังสือว่างจอง 
40049136ชั้นหนังสือว่างจอง 
50049137ชั้นหนังสือว่างจอง 
60049138ชั้นหนังสือว่างจอง 
70049139ชั้นหนังสือว่างจอง 
80049140ชั้นหนังสือว่างจอง 
90049141ชั้นหนังสือว่างจอง 
100049142ชั้นหนังสือว่างจอง 
:: หัวเรื่อง
ลำดับ หัวเรื่อง:
ยังไม่มีหัวเรื่อง
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library