อาเซี่ยนศึกษา : ความรู้พื้นฐานประเทศมาเลเซีย
ผู้แต่ง : ประพล นิลใหญ่
สำนักพิมพ์ : สื่อไทย
ครั้งที่พิมพ์ :   จำนวนหนังสือ :10 เล่ม
เลขเรียกหนังสือ : 900 915.955 ป-อ

:: รายละเอียดหนังสือ
:: ทะเบียนหนังสือ
ลำดับ เลขทะเบียน: สถานที่เก็บ: สถานะ เลือกจอง จองถึงวันที่ กำหนดส่ง
10048983ชั้นหนังสือว่างจอง 
20048984ชั้นหนังสือว่างจอง 
30048985ชั้นหนังสือว่างจอง 
40048986ชั้นหนังสือว่างจอง 
50048987ชั้นหนังสือว่างจอง 
60048988ชั้นหนังสือว่างจอง 
70048989ชั้นหนังสือว่างจอง 
80048990ชั้นหนังสือถูกยืม  15 ส.ค. 2560
90048991ชั้นหนังสือว่างจอง 
100048992ชั้นหนังสือว่างจอง 
:: หัวเรื่อง
ลำดับ หัวเรื่อง:
ยังไม่มีหัวเรื่อง
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library