อาเซี่ยนศึกษา : ความรู้พื้นฐานประเทศบรูไน
ผู้แต่ง : ประพล นิลใหญ่
สำนักพิมพ์ : สื่อไทย
ครั้งที่พิมพ์ :   จำนวนหนังสือ :10 เล่ม
เลขเรียกหนังสือ : 900 915.955 ป-อ

:: รายละเอียดหนังสือ
:: ทะเบียนหนังสือ
ลำดับ เลขทะเบียน: สถานที่เก็บ: สถานะ เลือกจอง จองถึงวันที่ กำหนดส่ง
10048733ชั้นหนังสือว่างจอง 
20048734ชั้นหนังสือว่างจอง 
30048735ชั้นหนังสือว่างจอง 
40048736ชั้นหนังสือว่างจอง 
50048737ชั้นหนังสือว่างจอง 
60048738ชั้นหนังสือว่างจอง 
70048739ชั้นหนังสือว่างจอง 
80048740ชั้นหนังสือว่างจอง 
90048741ชั้นหนังสือว่างจอง 
100048742ชั้นหนังสือว่างจอง 
:: หัวเรื่อง
ลำดับ หัวเรื่อง:
ยังไม่มีหัวเรื่อง
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library