อาเซี่ยนศึกษา : ความรู้พื้นฐานประเทศไทย
ผู้แต่ง : ประพล นิลใหญ่
สำนักพิมพ์ : สื่อไทย
ครั้งที่พิมพ์ :   จำนวนหนังสือ :10 เล่ม
เลขเรียกหนังสือ : 900 915.93 ป-อ

:: รายละเอียดหนังสือ
:: ทะเบียนหนังสือ
ลำดับ เลขทะเบียน: สถานที่เก็บ: สถานะ เลือกจอง จองถึงวันที่ กำหนดส่ง
10048933ชั้นหนังสือว่างจอง 
20048934ชั้นหนังสือว่างจอง 
30048935ชั้นหนังสือว่างจอง 
40048936ชั้นหนังสือว่างจอง 
50048937ชั้นหนังสือว่างจอง 
60048938ชั้นหนังสือว่างจอง 
70048939ชั้นหนังสือว่างจอง 
80048940ชั้นหนังสือว่างจอง 
90048941ชั้นหนังสือว่างจอง 
100048942ชั้นหนังสือว่างจอง 
:: หัวเรื่อง
ลำดับ หัวเรื่อง:
ยังไม่มีหัวเรื่อง
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library