อาเซี่ยนศึกษา : ความรู้พื้นฐานประเทศกัมพูชา
ผู้แต่ง : ประพล นิลใหญ่
สำนักพิมพ์ : สื่อไทย
ครั้งที่พิมพ์ :   จำนวนหนังสือ :10 เล่ม
เลขเรียกหนังสือ : 915.96 ป-อ

:: รายละเอียดหนังสือ
:: ทะเบียนหนังสือ
ลำดับ เลขทะเบียน: สถานที่เก็บ: สถานะ เลือกจอง จองถึงวันที่ กำหนดส่ง
10049183ชั้นหนังสือว่างจอง 
20049184ชั้นหนังสือว่างจอง 
30049185ชั้นหนังสือว่างจอง 
40049186ชั้นหนังสือว่างจอง 
50049187ชั้นหนังสือว่างจอง 
60049188ชั้นหนังสือว่างจอง 
70049189ชั้นหนังสือว่างจอง 
80049190ชั้นหนังสือว่างจอง 
90049191ชั้นหนังสือว่างจอง 
100049192ชั้นหนังสือว่างจอง 
:: หัวเรื่อง
ลำดับ หัวเรื่อง:
ยังไม่มีหัวเรื่อง
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library