อาเซี่ยนศึกษา : ความรู้พื้นฐานประเทศอินโดนีเซีย
ผู้แต่ง : ประพล นิลใหญ่
สำนักพิมพ์ : สื่อไทย
ครั้งที่พิมพ์ :   จำนวนหนังสือ :10 เล่ม
เลขเรียกหนังสือ : 900 915.98 ป-อ

:: รายละเอียดหนังสือ
:: ทะเบียนหนังสือ
ลำดับ เลขทะเบียน: สถานที่เก็บ: สถานะ เลือกจอง จองถึงวันที่ กำหนดส่ง
10048783ชั้นหนังสือว่างจอง 
20048784ชั้นหนังสือว่างจอง 
30048785ชั้นหนังสือว่างจอง 
40048786ชั้นหนังสือว่างจอง 
50048787ชั้นหนังสือว่างจอง 
60048788ชั้นหนังสือว่างจอง 
70048789ชั้นหนังสือว่างจอง 
80048790ชั้นหนังสือว่างจอง 
90048791ชั้นหนังสือว่างจอง 
100048792ชั้นหนังสือว่างจอง 
:: หัวเรื่อง
ลำดับ หัวเรื่อง:
ยังไม่มีหัวเรื่อง
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library