อาเซี่ยนศึกษา : ความรู้พื้นฐานประเทศพม่า
ผู้แต่ง : ประพล นิลใหญ่
สำนักพิมพ์ : สื่อไทย
ครั้งที่พิมพ์ :   จำนวนหนังสือ :10 เล่ม
เลขเรียกหนังสือ : 900 915.91 ป-อ

:: รายละเอียดหนังสือ
:: ทะเบียนหนังสือ
ลำดับ เลขทะเบียน: สถานที่เก็บ: สถานะ เลือกจอง จองถึงวันที่ กำหนดส่ง
10048833ชั้นหนังสือว่างจอง 
20048834ชั้นหนังสือว่างจอง 
30048835ชั้นหนังสือว่างจอง 
40048836ชั้นหนังสือว่างจอง 
50048837ชั้นหนังสือว่างจอง 
60048838ชั้นหนังสือว่างจอง 
70048839ชั้นหนังสือว่างจอง 
80048840ชั้นหนังสือว่างจอง 
90048841ชั้นหนังสือว่างจอง 
100048842ชั้นหนังสือว่างจอง 
:: หัวเรื่อง
ลำดับ หัวเรื่อง:
ยังไม่มีหัวเรื่อง
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library