สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ผู้แต่ง : รศ.จุมพจน์ วนิชกุล
สำนักพิมพ์ :
ครั้งที่พิมพ์ :   จำนวนหนังสือ :5 เล่ม
เลขเรียกหนังสือ : 000 020 จ-ส

:: รายละเอียดหนังสือ
:: ทะเบียนหนังสือ
ลำดับ เลขทะเบียน: สถานที่เก็บ: สถานะ เลือกจอง จองถึงวันที่ กำหนดส่ง
10036693ว่างจอง 
20036694ว่างจอง 
30036695ว่างจอง 
40036696ว่างจอง 
50036697ว่างจอง 
:: หัวเรื่อง
ลำดับ หัวเรื่อง:
ยังไม่มีหัวเรื่อง
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library